Kurs online

O czym jest kurs?

Kurs online jest drugą częścią Pakietu Edukacyjnego opracowanego w ramach projektu LearnersMot. Uwzględnia rezultaty poprzedniego projektu, a także jego bariery oraz dogłębnie rozważa kwestie związane z umiejętnościami mówienia, czytania, pisania, rozumienia, umiejętności kulturowych oraz wprowadza dwa dodatkowe aspekty: arytmetyka (matematyka wykorzystywana w codziennym życiu) oraz rozwój kompetencji technologicznych i cyfrowych osób dorosłych o niskim poziomie wykształcenia.

Kurs zawiera również zbiór dobrych praktyk w zakresie rozwoju umiejętności czytania i pisania w edukacji pozaformalnej z Hiszpanii, Grecji, Słowenii, Polski i Republiki Północnej Macedonii, a także innych krajów europejskich.

Szkolenie dla edukatorów

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do stosowania i tworzenia metod pracy z osobami dorosłymi w celu:

Cele

Cel 1

Rozwijanie motywacji wśród osób dorosłych o niskim poziomie wykształcenia i niskich kwalifikacjach.

Cel 2

Doskonalenie umiejętności zawodowych szkoleniowców/ nauczycieli osób dorosłych, umożliwiających im tworzenie środowiska edukacji pozaformalnej w społeczności lokalnej.
Skip to content