O Projekcie

LearnersMot2

Tworzenie stałego środowiska sprzyjającego uczeniu się osób w wieku 45+ o niskim poziomie wykształcenia i umiejętności

Projekt LearnersMot2 jest kontynuacją projektu LearnersMot realizowanego w ramach programu Erasmus+ i w dalszym ciągu jest bezpośrednio adresowany do nauczycieli osób dorosłych. Pośrednio projekt skierowany jest również do osób dorosłych o niskim wykształceniu i umiejętnościach, z uwagi na zmiany demograficzne w Europie.

Z tego powodu, konieczne jest, aby zachęcić osoby dorosłe z niskim poziomem wykształcenia oraz niskimi kompetencjami do uczestnictwa w programach edukacyjnych i dalszego kształcenia. Istnieje potrzeba wzmocnienia umiejętności takich osób w zakresie czytania, pisania i liczenia, jak i umiejętności kulturowych, komunikacyjnych, społecznych i informatycznych, tak aby mogli z powodzeniem realizować swoje codzienne zadania osobiste i zawodowe oraz samodzielnie czerpać wiedzę z otoczenia.

Większość nauczycieli osób dorosłych jest wystarczająco wykwalifikowana zakresie radzenia sobie z uczniami o wyższych kwalifikacjachjednak nie wiedzą oni jak postępować osobami, które posiadają niskie umiejętności czytaniapisania lub liczenia.

Głównym celem tego projektu jest zapewnienie, że nauczyciele/ trenerzy osób dorosłych zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do stworzenia produktywnych i efektywnych środowisk uczenia się dla osób dorosłych, których kwalifikacje są poniżej wymogów zawodowych, społecznych i kulturowych w codziennych środowiskach nauki.

UCZESTNICY KURSÓW MIESZANYCH
0
WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE
0
DOBRE PRAKTYKI
0

Cele Projektu

Motywowanie pracowników

Promowanie działań na rzecz zwiększania motywacji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, umiejętnościach oraz z niskim poziomem wykształcenia.

Zwiększenie umiejętności zawodowych

Podnoszenie umiejętności zawodowych szkoleniowców/ nauczycieli w zakresie tworzenia środowisk edukacji pozaformalnej osób dorosłych.

Szkolenie nauczycieli w zakresie wspierania dorosłych słuchaczy w:

  • Zrozumieniu charakteru i procesu socjalizacji/edukacji technologicznej;
  • Wykorzystaniu umiejętności liczenia i matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych;
  • Wzmocnieniu podstawowych umiejętności potrzebnych w pracy i codziennym życiu oraz umiejętności uczenia się.

Główne rezultaty projektu

1.

Ramy koncepcyjne, konspekt i materiały kursu online dla edukatorów dorosłych.

2.

Aplikacja mobilna dla osób dorosłych o niskim poziomie wykształcenia i kwalifikacji.

3.

LearnersMot Gym: biblioteka zasobów i kurs mieszany dla edukatorów dorosłych.

Działanie Szkoleniowe

Działanie Szkoleniowe
Lublana, Słowenia
U3A
10-13 maja 2022

Spotkania Międzynarodowe

24-25 listopada 2020
Pierwsze spotkanie międzynarodowe
Reus, Hiszpania (online)
EDENSOL
24-25 listopada 2020
20 października 2021
Drugie spotkanie międzynarodowe
Sztip, Macedonia Północna (online)
Goce Docev University
20 października 2021
21-22 kwietnia 2022
Trzecie spotkanie międzynarodowe
Nikozja, Cypr
EUROSUCCESS
21-22 kwietnia 2022
13-14 październik 2022
Czwarte spotkanie międzynarodowe
Lublin, Polska
OIC POLAND
13-14 październik 2022

Wydarzenia Upowszechniające

Wydarzenie upowszechniające 1
Žalec, Słowenia
UPI
aździernik 2022
Wydarzenie upowszechniające 3
Reus, Hiszpania
EDENSOL
aździernik 2022
Wydarzenie upowszechniające 5
Lublana, Słowenia
U3A
aździernik 2022
Wydarzenie upowszechniające 2
Nikozja, Cypr
EUROSUCCESS
aździernik 2022
Wydarzenie upowszechniające 4
Sztip, Macedoni Północn
Goce Delcev University
aździernik 2022
Skip to content