O PROJEKTU

LearnersMot2

Ustvarjanje okolja, ki nenehno podpira učenje nizko izobraženih in nizko usposobljenih starejših od 45 let.

LearnersMot 2 je nadaljevanje projekta LearnersMot v okviru programa Erasmus +. Oba sta neposredno namenjena izobraževalcem odraslih in posredno nizko izobraženim in nizko usposobljenim zaposlenim odraslim, saj je staranje delovne sile ena velikih prebivalstvenih sprememb v državah članicah Evropske unije.

Iz povedanega sledi, da je potrebno nizko izobražene in nizko usposobljene zaposlene spodbujati, da se vpišejo v izobraževalne programme in da tam vztrajajo. Pri zaposlenih velja okrepiti njihove veščine funkcionalne pismenosti in numeričnosti tj.njihove kulturne, komunikacijske, socialne in tehnološke veščine, da se bodo lahko uspešno spoprijemali s svojimi vsakodnevnimi osebnimi in poklicnimi nalogami in se samostojno učili iz okolja.

Večinoma so izobraževalci odraslih dobri pri delu z visoko izobraženimi, ko pa naletijo na osebe, ki so funkcionalno slabo pismene, pa temu ni tako.

Glavni cilj tega projekta je omogočiti izobraževalcem odraslih, da imajo znanje in veščine za ustvarjanje ustvarjalnih in učinkovitih izobraževalnih okolij za nizko izobražene, ki ne obvladujejo dovolj dobro zahtev svojega poklicnega, socialnega in kulturnega vsakdana.

udeležencev multimodalnega tečaja
0
dogodkov
0
dobrih praks
0

SMOTRI

Motiviranje delavce

Ustvarjanje okolja, ki nenehno podpira učenje nizko izobraženih in nizko usposobljenih.

Boljšanje poklicnih veščin

Boljšanje poklicnih veščin izobraževalcev odraslih za ustvarjanje neformalnega izobraževalnega okolja.

Usposabljanje izobraževalcev odraslih, da:

  • razumejo naravo in procese tehnološke socializicije/izobraževanja,
  • uvedejo aspekte numeričnosti in matematike, uporabne v vsakdanjem življenju,
  • okrepijo svoje temeljne veščine pri delu in v vsakdanjem življenju in izboljšajo svoje učne spretnosti.

Glavni rezultati projekta

1.

Konceptualni okvir, načrt in gradivo za spletni tečaj za izobraževalce odraslih.

2.

Mobilna aplikacija za nizko izobražene in nizko kvalificirane odrasle.

3.

LearnersMot Gym: knjižnica virov in kombinirani tečaj za izobraževalce odraslih.

Izobraževanje

Izobraževanje
Ljubljana, Slovenija
Slovenska UTŽO
10-13 maja 2022

TRANSNACIONALNA SREČANJA

24-25 november, 2020
Prvo transnacionalno srečanje
Reus, Španija (po spletu)
EDENSOL
24-25 november, 2020
20 oktober 2021
Drugo transnacionalno srečanje
Štip, Republika Severna Makedonija (po spletu)
Goce Docev University
20 oktober 2021
21-22 aprila 2022
Tretje transnacionalno srečanje
Nikozija, Ciper
EUROSUCCESS
21-22 aprila 2022
13-14 Oktober, 2022
Četrto transnacionalno srečanje
Lublin, Poljska
OIC POLAND
13-14 Oktober, 2022

DOGODKI ZA ŠIRJENJE VEDNOSTI O REZULTATIH PROJEKTA

Prvi dogodek za širjenje vednosti
Žalec, Slovenija
UPI
Oktober, 2022
Tretji dogodek za širjenje vednosti
Reus, Španija
EDENSOL
Oktober, 2022
Peti dogodek za širjenje vednosti
Ljubljana, Slovenija
U3A
Oktober, 2022
Drugi dogodek za širjenje vednosti
Nikozija, Ciper
EUROSUCCESS
Oktober, 2022
Četrti dogodek za širjenje vednosti
Štip, Republika Severna Makedonija
Goce Delcev University
Oktober, 2022
Skip to content