SPLETNI TEČAJ

Iz česa je sestavljen?

Spletni tečaj je drugi del učnega ovoja za izobraževalce. Prvi del je bil razvit v predhodnem projektu LearnersMot. Drugi del upošteva rezultate predhodnega projekta, kakor tudi njegove omejitve oziroma vprašanja, ki so se v prvem projektu pojavila in zahtevajo nadaljno poglobljeno obravnano. Ta se nanašajo na govor, branje, pisanje, razumevanje, kulturne veščine. V projektu LearnersMot 2 dodajamo še dve novi vsebini: aritmetika (matematika, uporabna za vsakdanje življenje) ter sprožanje tehnološke/digitalne socializacije nizko izobraženih.

Tečaj vključuje tudi zbirko uspešnih praks funkcionalnega opismenjevanja v neformalnem izobraževanju. Prakse prihajajo iz Španije, Grčije, Slovenije, Poljske in Republike Severna Makedonija, pa tudi iz drugih evropskih držav.

USPOSABLJANJE ZA PEDAGOŠKE DELAVCE

Tečaj je namenjen izobraževalcem, da bodo lahko ustvarjali metode in uporabljali tiste, ki so že razvite, v pomoč njihovim udeležencem v izobraževanju. Tečaj je namenjen:

CILJI

CILJ 1

Spodbuditi razvoj procesa permanentnega motiviranja zaposlenih, ki so nizko izobraženi in nizko kvalificirani;

CILJ 2

Boljšati poklicne spretnosti izobraževalcev odraslih in usposabljati izobraževalce odraslih za gradnjo neformalnega učnega okolja v lokalni skupnosti.
Skip to content