Spletna Aplikacija

Spletna aplikacija

Spletna aplikacija ima namen okrepiti temeljno znanje in spretnosti nizko izobraženih in nizko kvalificiranih odraslih. Aplikacija temelji na miselnih nalogah in igrah v kontekstu resničnega življenja in spodbuja dejavno učenje odraslih. Te igre/vaje imajo namen izboljšati naslednje spretnosti odraslih učencev:

  • branje in pisanje
  • črkovanje
  • matematika
  • reševanje
  • problemov
  • komunikacija

Ta aplikacija vključuje inovativne elemente denimo “mikro učenje”, motivacijske mehanizme in vire, ki spodbujajo nenehno dejavno vključenost odraslih udeležencev v učni proces. Uporaba te aplikacije pomaga tudi krepiti digitalne spretnosti uporabnikov.

Matematika

Branje In Pisanje

Črkovanje

Reševanje Problemov

Komunikacija

Matematika

Branje In Pisanje

Črkovanje

Reševanje Problemov

Komunikacija

Matematika

Branje In Pisanje

Črkovanje

Reševanje Problemov

Komunikacija

Skip to content