Aplikacja Webowa

Aplikacja Mobilna

Aplikacja mobilna zostanie zaprojektowana w celu wsparcia osób dorosłych o niskich kwalifikacjach i o niskim wykształceniu w zdobywaniu potrzebnej im wiedzy i podstawowych umiejetności. W aplikacji zostaną wykorzystane mechanizmy z gier oraz mechanizmy myślenia w kontekście niezwiązanym z grami, aby zwiększyć zaangażowanie użytkownika i efektywność nauki. Wspomniane gry/ćwiczenia mają na celu poprawę następujących umiejętności uczniów dorosłych:

– Czytanie i pisanie
– Pisownia
– Matematyka
– Rozwiązywanie problemów
– Komunikacja

Aplikacja ta będzie posiadała innowacyjne elementy, takie jak „mikrolearning”, mechanizmy motywacyjne i zasoby, które zachęcają do ciągłego aktywnego zaangażowania uczniów dorosłych w proces kształcenia. Korzystanie z tego narzędzia Aplikacja ta będzie posiadała innowacyjne elementy, takie jak „mikrolearning”, mechanizmy motywacyjne i zasoby, które zachęcają do ciągłego aktywnego zaangażowania uczniów dorosłych w proces kształcenia. Korzystanie z tego narzędzia.

Matematyka

Czytanie i pisanie

Pisownia

Rozwiązywanie problemów

Komunikacja

Matematyka

Czytanie i pisanie

Pisownia

Rozwiązywanie problemów

Komunikacja

Matematyka

Czytanie i pisanie

Pisownia

Rozwiązywanie problemów

Komunikacja

Skip to content