ZGŁĘBIAMY TAJNIKI CZYTANIA I PISANIA

KURS W FORMULE BLENDED LEARNING DOTYCZĄCY ZAPOBIEGANIA ANALFABETYZMOWI FUNKCJONALNEMU W SYTUACJACH ŻYCIA CODZIENNEGO ORAZ EDUKACJI DOSKONALĄCEJ PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI

...
Wprowadzenie

Kurs w formule blended learning dotyczący zapobiegania analfabetyzmowi funkcjonalnemu w sytuacjach życia codziennego oraz edukacji doskonalącej podstawowe umiejętności

...
MODUŁ 1. JEŚLI JA MOGĘ TO ZROBIĆ, TO TY TEŻ MOŻESZ

Motywowanie uczniów o niskim wykształceniu i niskich kwalifikacjach w edukacji pozaformalnej

Rozpocznij Czas trwania: 90 min
...
MODUŁ 2. CODZIENNA PRACA

Codzienne rutynowe sytuacje w środowisku pracy dające możliwość nauki podstawowych umiejętności

Rozpocznij Czas trwania: 90 min
...
MODUŁ 3. JAKI TEN ŚWIAT MAŁY!

Codzienne sytuacje w środowisku społecznym, dające możliwość nauki podstawowych umiejętności

Rozpocznij Czas trwania: 120 min
...
MODUŁ 4. KULTURA JEST W ZASIĘGU RĘKI

Sytuacje z potencjałem do nauki podstawowych umiejętności w środowisku kulturowym i więzi kulturowych

Rozpocznij Czas trwania: 120 min
...
MODUŁ 5. WLICZ MNIE W TO!

Matematyka jako narzędzie do rozwiązywania problemów życia codziennego

Rozpocznij Czas trwania: 90 min
...
MODUŁ 6. ZŁAP OKAZJE!

Okazje do wykorzystania technologii cyfrowych w życiu codziennym

Rozpocznij Czas trwania: 90 min
...
Załącznik 1

Dobre praktyki

...
Załącznik 2

Ramy pojęciowe


Download full course

Learnersmot2 2024