ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ

ΜΕΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

...
Αλφαβητισμός σε βάθος

A blended course on functional literacy in routine situations and education for better basic skills

...
ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ

Παρακίνηση μαθητών με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και χαμηλής ειδίκευσης στη μη τυπική εκπαίδευση

Αρχή Διάρκεια: 90 min
...
ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Καθημερινές καταστάσεις ρουτίνας στο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητα εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων

Αρχή Διάρκεια: 90 min
...
ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΤΙ ΜΙΚΡΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ!

Καθημερινές καταστάσεις ρουτίνας στο κοινωνικό περιβάλλον με δυνατότητα εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων

Αρχή Διάρκεια: 120 min
...
ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Καταστάσεις με δυνατότητα εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων σε πολιτιστικό περιβάλλον και δημιουργία δεσμών με αυτό

Αρχή Διάρκεια: 120 min
...
ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΜΕ!

Τα μαθηματικά ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων εφαρμόζεται σε τεκμηριωμένες καταστάσεις ρουτίνας

Αρχή Διάρκεια: 90 min
...
ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΑΡΠΑΞΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

Ευκαιρίες για ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στην καθημερινή ζωή

Αρχή Διάρκεια: 90 min
...
Παράρτημα 1

Βέλτιστες πρακτικές

...
Παράρτημα 2

Εννοιολογικό πλαίσιο


Download full course

Learnersmot2 2022