O PROJEKTU

LearnersMot2

Ustvarjanje okolja, ki nenehno podpira učenje nizko izobraženih in nizko usposobljenih starejših od 45 let.

LearnersMot 2 je nadaljevanje projekta LearnersMot v okviru programa Erasmus +. Oba sta neposredno namenjena izobraževalcem odraslih in posredno nizko izobraženim in nizko usposobljenim zaposlenim odraslim, saj je staranje delovne sile ena velikih prebivalstvenih sprememb v državah članicah Evropske unije.

Iz povedanega sledi, da je potrebno nizko izobražene in nizko usposobljene zaposlene spodbujati, da se vpišejo v izobraževalne programme in da tam vztrajajo. Pri zaposlenih velja okrepiti njihove veščine funkcionalne pismenosti in numeričnosti tj.njihove kulturne, komunikacijske, socialne in tehnološke veščine, da se bodo lahko uspešno spoprijemali s svojimi vsakodnevnimi osebnimi in poklicnimi nalogami in se samostojno učili iz okolja.

Večinoma so izobraževalci odraslih dobri pri delu z visoko izobraženimi, ko pa naletijo na osebe, ki so funkcionalno slabo pismene, pa temu ni tako.

 

Glavni cilj tega projekta je omogočiti izobraževalcem odraslih, da imajo znanje in veščine za ustvarjanje ustvarjalnih in učinkovitih izobraževalnih okolij za nizko izobražene, ki ne obvladujejo dovolj dobro zahtev svojega poklicnega, socialnega in kulturnega vsakdana.

0
udeležencev multimodalnega tečaja
0
dogodkov
0
dobrih praks

SMOTRI

Ustvarjanje okolja, ki nenehno podpira učenje nizko izobraženih in nizko usposobljenih.

Boljšanje poklicnih veščin izobraževalcev odraslih za ustvarjanje neformalnega izobraževalnega okolja.

  • razumejo naravo in procese tehnološke socializicije/izobraževanja,

  • uvedejo aspekte numeričnosti in matematike, uporabne v vsakdanjem življenju,

  • okrepijo svoje temeljne veščine pri delu in v vsakdanjem življenju in izboljšajo svoje učne spretnosti.

Glavni rezultati projekta

1.

Konceptualni okvir, načrt in gradivo za spletni tečaj za izobraževalce odraslih.

2.

Mobilna aplikacija za nizko izobražene in nizko kvalificirane odrasle.

3.

LearnersMot Gym: knjižnica virov in kombinirani tečaj za izobraževalce odraslih.

Izobraževanje

Izobraževanje

Ljubljana, Slovenija

Od 10. do 13. maja 2022
 

Slovenska UTŽO

TRANSNACIONALNA SREČANJA

Prvo transnacionalno srečanje

Reus, Španija (po spletu)

24 in 25. november, 2020

EDENSOL

Drugo transnacionalno srečanje

Štip, Republika Severna Makedonija (po spletu)

20. oktober 2021

Univerza Goce Delčev

Tretje transnacionalno srečanje

Nikozija, Ciper

21. in 22. aprila 2022

EUROSUCCESS

Četrto transnacionalno srečanje

Lublin, Poljska

Oktober, 2022

OIC POLAND

DOGODKI ZA ŠIRJENJE VEDNOSTI O REZULTATIH PROJEKTA

Prvi dogodek za širjenje vednosti

Žalec, Slovenija

Oktober, 2022

UPI

Drugi dogodek za širjenje vednosti

Nikozija, Ciper

Oktober, 2022

EUROSUCCESS

Tretji dogodek za širjenje vednosti

Reus, Španija

Oktober, 2022

EDENSOL

Četrti dogodek za širjenje vednosti

Štip, Republika Severna Makedonija

Oktober, 2022

Univerza Goce Delčev

Peti dogodek za širjenje vednosti

Ljubljana, Slovenija

Oktober, 2022

Slovenska UTŽO