O PROJEKTU

LearnersMot2

Ustvarjanje okolja, ki nenehno podpira učenje nizko izobraženih in nizko usposobljenih starejših od 45 let.

LearnersMot 2 je nadaljevanje projekta LearnersMot v okviru programa Erasmus +. Oba sta neposredno namenjena izobraževalcem odraslih in posredno nizko izobraženim in nizko usposobljenim zaposlenim odraslim, saj je staranje delovne sile ena velikih prebivalstvenih sprememb v državah članicah Evropske unije.

Iz povedanega sledi, da je potrebno nizko izobražene in nizko usposobljene zaposlene spodbujati, da se vpišejo v izobraževalne programme in da tam vztrajajo. Pri zaposlenih velja okrepiti njihove veščine funkcionalne pismenosti in numeričnosti tj.njihove kulturne, komunikacijske, socialne in tehnološke veščine, da se bodo lahko uspešno spoprijemali s svojimi vsakodnevnimi osebnimi in poklicnimi nalogami in se samostojno učili iz okolja.

Večinoma so izobraževalci odraslih dobri pri delu z visoko izobraženimi, ko pa naletijo na osebe, ki so funkcionalno slabo pismene, pa temu ni tako.

 

Glavni cilj tega projekta je omogočiti izobraževalcem odraslih, da imajo znanje in veščine za ustvarjanje ustvarjalnih in učinkovitih izobraževalnih okolij za nizko izobražene, ki ne obvladujejo dovolj dobro zahtev svojega poklicnega, socialnega in kulturnega vsakdana.

0
udeležencev multimodalnega tečaja
0
dogodkov
0
dobrih praks

SMOTRI

Ustvarjanje okolja, ki nenehno podpira učenje nizko izobraženih in nizko usposobljenih.

Boljšanje poklicnih veščin izobraževalcev odraslih za ustvarjanje neformalnega izobraževalnega okolja.

  • razumejo naravo in procese tehnološke socializicije/izobraževanja,

  • uvedejo aspekte numeričnosti in matematike, uporabne v vsakdanjem življenju,

  • okrepijo svoje temeljne veščine pri delu in v vsakdanjem življenju in izboljšajo svoje učne spretnosti.

Glavni rezultati projekta

1.

Konceptualni okvir, načrt in gradivo za spletni tečaj za izobraževalce odraslih.

2.

Mobilna aplikacija za nizko izobražene in nizko kvalificirane odrasle.

3.

LearnersMot Gym: knjižnica virov in kombinirani tečaj za izobraževalce odraslih.

Izobraževanje

TRANSNACIONALNA SREČANJA

Prvo transnacionalno srečanje

Reus, Španija (po spletu)

24 in 25. november, 2020

 

EDENSOL

Drugo transnacionalno srečanje

Štip, Republika Severna Makedonija

Junij, 2021

Univerza Goce Delčev

Tretje transnacionalno srečanje

Nikozija, Ciper

Januar, 2022

EUROSUCCESS

Četrto transnacionalno srečanje

Lublin, Poljska

Oktober, 2022

OIC POLAND

DOGODKI ZA ŠIRJENJE VEDNOSTI O REZULTATIH PROJEKTA

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

“Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.”

Project No: 2020-1-ES01-KA204-081775