O Projekcie

LearnersMot2

Tworzenie stałego środowiska sprzyjającego uczeniu się osób w wieku 45+ o niskim poziomie wykształcenia i umiejętności

Projekt LearnersMot2 jest kontynuacją projektu LearnersMot realizowanego w ramach programu Erasmus+ i w dalszym ciągu jest bezpośrednio adresowany do nauczycieli osób dorosłych. Pośrednio projekt skierowany jest również do osób dorosłych o niskim wykształceniu i umiejętnościach, z uwagi na zmiany demograficzne w Europie.

Z tego powodu, konieczne jest, aby zachęcić osoby dorosłe z niskim poziomem wykształcenia oraz niskimi kompetencjami do uczestnictwa w programach edukacyjnych i dalszego kształcenia. Istnieje potrzeba wzmocnienia umiejętności takich osób w zakresie czytania, pisania i liczenia, jak i umiejętności kulturowych, komunikacyjnych, społecznych i informatycznych, tak aby mogli z powodzeniem realizować swoje codzienne zadania osobiste i zawodowe oraz samodzielnie czerpać wiedzę z otoczenia.

 

Większość nauczycieli osób dorosłych jest wystarczająco wykwalifikowana w zakresie radzenia sobie z uczniami o wyższych kwalifikacjach, jednak nie wiedzą oni jak postępować z osobami, które posiadają niskie umiejętności czytania, pisania lub liczenia.

Głównym celem tego projektu jest zapewnienie, że nauczyciele/ trenerzy osób dorosłych zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do stworzenia produktywnych i efektywnych środowisk uczenia się dla osób dorosłych, których kwalifikacje są poniżej wymogów zawodowych, społecznych i kulturowych w codziennych środowiskach nauki.

0
uczestnicy kursów mieszanych
0
WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE
0
dobre praktyki

Cele projektu

promowanie działań na rzecz zwiększania motywacji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, umiejętnościach oraz z niskim poziomem wykształcenia.

podnoszenie umiejętności zawodowych szkoleniowców/ nauczycieli w zakresie tworzenia środowisk edukacji pozaformalnej osób dorosłych.

  • zrozumieniu charakteru i procesu socjalizacji/edukacji technologicznej;

  • wykorzystaniu umiejętności liczenia i matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych;

  • wzmocnieniu podstawowych umiejętności potrzebnych w pracy i codziennym życiu oraz umiejętności uczenia się.

Główne rezultaty projektu

1.

Ramy koncepcyjne, konspekt i materiały kursu online dla edukatorów dorosłych.

2.

Aplikacja mobilna dla osób dorosłych o niskim poziomie wykształcenia i kwalifikacji.

3.

LearnersMot Gym: biblioteka zasobów i kurs mieszany dla edukatorów dorosłych.

DZIAŁANIE SZKOLENIOWE

DZIAŁANIE SZKOLENIOWE

Lublana, Słowenia

10-13 maja 2022

U3A

SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE

Pierwsze spotkanie międzynarodowe

Reus, Hiszpania (online)

24 i 25 listopada 2020

EDENSOL

Drugie spotkanie międzynarodowe

Sztip, Macedonia Północna (online)

20 października 2021

Goce Docev University

Trzecie spotkanie międzynarodowe

Nikozja, Cypr

21 i 22 kwietnia 2022

EUROSUCCESS

Czwarte spotkanie międzynarodowe

Lublin, Polska

październik 2022

OIC POLAND

Wydarzenia upowszechniające

Wydarzenie upowszechniające 1

Žalec, Słowenia

październik 2022

UPI

Wydarzenie upowszechniające 2

Nikozja, Cypr

Nikozja, Cypr

EUROSUCCESS

Wydarzenie upowszechniające 3

Reus, Hiszpania

październik 2022

EDENSOL

Wydarzenie upowszechniające 4

Sztip, Macedonia Północna

październik 2022

Goce Delcev University

Wydarzenie upowszechniające 5

Lublana, Słowenia

październik 2022

U3A