O Projekcie

LearnersMot2

Tworzenie stałego środowiska sprzyjającego uczeniu się osób w wieku 45+ o niskim poziomie wykształcenia i umiejętności

Projekt LearnersMot2 jest kontynuacją projektu LearnersMot realizowanego w ramach programu Erasmus+ i w dalszym ciągu jest bezpośrednio adresowany do nauczycieli osób dorosłych. Pośrednio projekt skierowany jest również do osób dorosłych o niskim wykształceniu i umiejętnościach, z uwagi na zmiany demograficzne w Europie.

Z tego powodu, konieczne jest, aby zachęcić osoby dorosłe z niskim poziomem wykształcenia oraz niskimi kompetencjami do uczestnictwa w programach edukacyjnych i dalszego kształcenia. Istnieje potrzeba wzmocnienia umiejętności takich osób w zakresie czytania, pisania i liczenia, jak i umiejętności kulturowych, komunikacyjnych, społecznych i informatycznych, tak aby mogli z powodzeniem realizować swoje codzienne zadania osobiste i zawodowe oraz samodzielnie czerpać wiedzę z otoczenia.

 

Większość nauczycieli osób dorosłych jest wystarczająco wykwalifikowana w zakresie radzenia sobie z uczniami o wyższych kwalifikacjach, jednak nie wiedzą oni jak postępować z osobami, które posiadają niskie umiejętności czytania, pisania lub liczenia.

Głównym celem tego projektu jest zapewnienie, że nauczyciele/ trenerzy osób dorosłych zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do stworzenia produktywnych i efektywnych środowisk uczenia się dla osób dorosłych, których kwalifikacje są poniżej wymogów zawodowych, społecznych i kulturowych w codziennych środowiskach nauki.

0
uczestnicy kursów mieszanych
0
Wydarzenia upowszechniające
0
dobre praktyki

Cele projektu

promowanie działań na rzecz zwiększania motywacji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, umiejętnościach oraz z niskim poziomem wykształcenia.

podnoszenie umiejętności zawodowych szkoleniowców/ nauczycieli w zakresie tworzenia środowisk edukacji pozaformalnej osób dorosłych.

  • zrozumieniu charakteru i procesu socjalizacji/edukacji technologicznej;

  • wykorzystaniu umiejętności liczenia i matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych;

  • wzmocnieniu podstawowych umiejętności potrzebnych w pracy i codziennym życiu oraz umiejętności uczenia się.

Główne rezultaty projektu

1.

Ramy koncepcyjne, konspekt i materiały kursu online dla edukatorów dorosłych.

2.

Aplikacja mobilna dla osób dorosłych o niskim poziomie wykształcenia i kwalifikacji.

3.

LearnersMot Gym: biblioteka zasobów i kurs mieszany dla edukatorów dorosłych.

DZIAŁANIE SZKOLENIOWE

SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE

Pierwsze spotkanie międzynarodowe

Reus, Hiszpania (online)

24 i 25 listopada

EDENSOL

Drugie spotkanie międzynarodowe

Sztip, Macedonia Północna

czerwiec 2021

Goce Docev University

Trzecie spotkanie międzynarodowe

Nikozja, Cypr

styczeń 2022

EUROSUCCESS

Czwarte spotkanie międzynarodowe

Lublin, Polska

październik 2022

OIC POLAND

Wydarzenia upowszechniające

Jak możemy ci pomóc?

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie  ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Project No: 2020-1-ES01-KA204-081775