“IZOBRAŽEVALNICA” LEARNERSMOT

knjižnice virov

knjižnice virov za izobraževalce odraslih, ki vsebujejo gradivo o naslednjih temah:

multimodalni tečaj

multimodalni tečaj za izobraževalce ob uporabi gradiva, razvitega v projektu

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

“Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.”

Project No: 2020-1-ES01-KA204-081775