LEARNERSMOT GYM

Bibliotekę zasobów

Bibliotekę zasobów dla nauczycieli osób dorosłych w zakresie:

Kurs w formule blended learning

Kurs w formule blended learning dla nauczycieli, zawierający materiały opracowane w ramach projektu.

 

Jak możemy ci pomóc?

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie  ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Project No: 2020-1-ES01-KA204-081775