Διαδικτυακό μάθημα

περί τίνος πρόκειται το μάθημα;

Το διαδικτυακό μάθημα αποτελεί το δεύτερο μέρος της δέσμης των εκπαιδευτικών υλικών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LearnersMot. Λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του προηγούμενου έργου, καθώς και τους περιορισμούς του, τα ζητήματα που τέθηκαν ή απαιτούν περαιτέρω πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση σε ό, τι αφορά την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή, την κατανόηση, τις πολιτιστικές δεξιότητες και δύο πρόσθετα περιεχόμενα: Αριθμητική (μαθηματικά που εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή), καθώς και την προκληθείσα τεχνολογική / ψηφιακή κοινωνικοποίηση των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης μια συλλογή επιτυχημένων πρακτικών αλφαβητισμού σε μη τυπική εκπαίδευση από την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Κύπρο, τη Σλοβενία, την Πολωνία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το μάθημα θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές

Η πορεία θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές να χρησιμοποιήσουν και να μπορούν να δημιουργήσουν μεθόδους για να βοηθήσουν τους ενήλικους μαθητές τους:

στόχοι

Να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της διαδικασίας μόνιμου κινήτρου για τους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και χαμηλής ειδίκευσης.

 

να βελτιωθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευτών που τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν ένα μη τυπικό περιβάλλον μάθησης εντός της τοπικής κοινότητας

 

πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν αποτελεί ένδειξη του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.