ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

LearnersMot2

Η Δημιουργία ενός συνεχούς υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος για ενήλικες 45+, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και για τους ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση.

Ως συνέχεια του Erasmus+ έργου LearnersMot, το έργο LearnersMot2 θα συνεχίσει να στοχεύει άμεσα τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Έμμεσα, θα απευθύνεται σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής ειδίκευσης, καθώς η γήρανση του εργατικού δυναμικού αποτελεί μία από τις κύριες δημογραφικές αλλαγές στις χώρες της ΕΕ.

Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν οι εργαζόμενοι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και οι εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση για να εγγραφούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και να παραμείνουν στην εκπαίδευση.

Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι ικανότητες γραφής και αριθμητικής ικανότητας των εργαζομένων, καθώς και οι πολιτιστικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές και τεχνολογικές τους δεξιότητες ώστε να μπορούν να εκτελούν επιτυχώς τα καθημερινά τους προσωπικά ή επαγγελματικά τους καθήκοντα και να μαθαίνουν από τον εαυτό τους από το περιβάλλον.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι αρκετά ευέλικτοι στην αντιμετώπιση των μαθητών με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, ενώ δεν γνωρίζουν πώς να προσαρμοστούν όταν συναντούν μαθητευόμενους με χαμηλά επίπεδα μόρφωσης.

Κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία παραγωγικών και αποτελεσματικών μαθησιακών περιβαλλόντων για ενήλικες με εκπαιδευτικά επίπεδα που βρίσκονται κάτω από τις απαιτήσεις του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού καθημερινού περιβάλλοντος των μαθητών.

Συνδυασμένοι συμμετέχοντες στα μαθήματα
0
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
0
καλές πρακτικές
0

Στόχοι

Παροχή κινήτρων στους εργαζομένους

Η προώθηση της συνεχούς παροχής κινήτρων στους ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και ειδικευμένους εργαζόμενους.

Να βελτιωθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες

Να βελτιωθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων για τη δημιουργία ενός μη επίσημου μαθησιακού περιβάλλοντος για τους μαθητές τους.

Να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν τους ενήλικους μαθητές τους να

  • κατανοούν τη φύση και τη διαδικασία κοινωνικοποίησης/ τεχνολογικής εκπαίδευσης
  • εισάγουν πτυχές της αριθμητικής και εφαρμοσμένης μαθηματικών στις καθημερινές καταστάσεις ζωής.
  • να ενισχύσουν τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται στην εργασία και στην καθημερινή ζωή να βελτιώσουν τις μαθησιακές τους δεξιότητες.

Κύρια αποτελέσματα του έργου

1.

Εννοιολογικό πλαίσιο, περίγραμμα και υλικό του διαδικτυακού μαθήματος για εκπαιδευτές ενηλίκων.

2.

Εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και προσόντων.

3.

LearnersMot Gym: μια βιβλιοθήκη πηγών και ένα μικτό μάθημα για εκπαιδευτές ενηλίκων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Λιουμπλιάνα, Σλοβενία
U3A
10-13 Μαΐου 2022

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

24-25 Νοεμβρίου 2020
1η Διακρατική Συνάντηση
Ρέους, Ισπανία (διαδικτυακή)
EDENSOL
24-25 Νοεμβρίου 2020
20 Οκτωβρίου 2021
2η Διακρατική Συνάντηση
Στιπ, Βόρεια Μακεδονία (διαδικτυακή)
Goce Docev University
20 Οκτωβρίου 2021
21-22 Απριλίου 2022
3η Διακρατική Συνάντηση
Λευκωσία, Κύπρος
EUROSUCCESS
21-22 Απριλίου 2022
13-14 Οκτώβριος 2022
4η Διακρατική Συνάντηση
Λούμπλιν, Πολωνία
OIC POLAND
13-14 Οκτώβριος 2022

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1η Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων
Ζάλεκ, Σλοβενία
UPI
Οκτώβριος 2022
3η Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων
Ρέους, Ισπανία
EDENSOL
Οκτώβριος 2022
5η Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων
Λιουμπλιάνα, Σλοβενία
U3A
Οκτώβριοç 2022
2η Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων
Λευκωσία, Κύπρος
EUROSUCCESS
Οκτώβριος 2022
4η Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων
Στιπ, Βόρεια Μακεδονία
Goce Delcev University
Οκτώβριος 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο