ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

LearnersMot2

Η Δημιουργία ενός συνεχούς υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος για ενήλικες 45+, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και για τους ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση.

Ως συνέχεια του Erasmus+ έργου LearnersMot, το έργο LearnersMot2 θα συνεχίσει να στοχεύει άμεσα τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Έμμεσα, θα απευθύνεται σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής ειδίκευσης, καθώς η γήρανση του εργατικού δυναμικού αποτελεί μία από τις κύριες δημογραφικές αλλαγές στις χώρες της ΕΕ.

Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν οι εργαζόμενοι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και οι εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση για να εγγραφούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και να παραμείνουν στην εκπαίδευση.

Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι ικανότητες γραφής και αριθμητικής ικανότητας των εργαζομένων, καθώς και οι πολιτιστικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές και τεχνολογικές τους δεξιότητες ώστε να μπορούν να εκτελούν επιτυχώς τα καθημερινά τους προσωπικά ή επαγγελματικά τους καθήκοντα και να μαθαίνουν από τον εαυτό τους από το περιβάλλον.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι αρκετά ευέλικτοι στην αντιμετώπιση των μαθητών με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, ενώ δεν γνωρίζουν πώς να προσαρμοστούν όταν συναντούν μαθητευόμενους με χαμηλά επίπεδα μόρφωσης.

Κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία παραγωγικών και αποτελεσματικών μαθησιακών περιβαλλόντων για ενήλικες με εκπαιδευτικά επίπεδα που βρίσκονται κάτω από τις απαιτήσεις του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού καθημερινού περιβάλλοντος των μαθητών.

0
Συνδυασμένοι συμμετέχοντες στα μαθήματα
0
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
0
καλές πρακτικές

στόχοι

Η προώθηση της συνεχούς παροχής κινήτρων στους ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και ειδικευμένους εργαζόμενους.

Να βελτιωθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων για τη δημιουργία ενός μη επίσημου μαθησιακού περιβάλλοντος για τους μαθητές τους.

  • κατανοούν τη φύση και τη διαδικασία κοινωνικοποίησης/ τεχνολογικής εκπαίδευσης

  • εισάγουν πτυχές της αριθμητικής και εφαρμοσμένης μαθηματικών στις καθημερινές καταστάσεις ζωής.
  • να ενισχύσουν τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται στην εργασία και στην καθημερινή ζωή να βελτιώσουν τις μαθησιακές τους δεξιότητες.

Κύρια αποτελέσματα του έργου

1.

Εννοιολογικό πλαίσιο, περίγραμμα και υλικό του διαδικτυακού μαθήματος για εκπαιδευτές ενηλίκων.

2.

Εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και προσόντων.

3.

LearnersMot Gym: μια βιβλιοθήκη πηγών και ένα μικτό μάθημα για εκπαιδευτές ενηλίκων.

εκπαιδευτική δραστηριότητα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

10-13 Μαΐου 2022

U3A

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

1η Διακρατική Συνάντηση

Ρέους, Ισπανία (διαδικτυακή)

24η & 25η Νοεμβρίου 2020

EDENSOL

2η Διακρατική Συνάντηση

Στιπ, Βόρεια Μακεδονία (διαδικτυακή)

20 Οκτωβρίου 2021

Goce Docev University

3η Διακρατική Συνάντηση

Λευκωσία, Κύπρος

21 & 22 Απριλίου 2022

EUROSUCCESS

4η Διακρατική Συνάντηση

Λούμπλιν, Πολωνία

Οκτώβριος, 2022

OIC POLAND

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1η Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων

Ζάλεκ, Σλοβενία

Οκτώβριος, 2022

UPI

2η Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων

Λευκωσία, Κύπρος

Οκτώβριος, 2022

EUROSUCCESS

3η Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων

Ρέους, Ισπανία

Οκτώβριος, 2022

EDENSOL

4η Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων

Στιπ, Βόρεια Μακεδονία

Οκτώβριος, 2022

Goce Delcev University

5η Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων

Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Οκτώβριος, 2022

U3A