Веб Апликација

Мобилна Апликација

Мобилната апликација е дизајнирана да ги зајакне основните знаења на возрасните со ниско образование и со слаби квалификации. Апликацијата користи техника на размислување и игри во не-игровит контекст за да го подобри ангажманот и учењето на корисникот. Овие игри / вежби имаат за цел да ги подобрат следниве вештини на возрасните ученици:

– Читање и пишување

– Правопис

– Математика

– Решавање на проблем

– Комуникација

Оваа апликација ќе вклучува иновативни елементи, како што се „микро-учење“, механизми за мотивација и ресурси кои поттикнуваат континуирано активно вклучување на возрасни ученици во процесот на учење. Употребата на оваа апликација исто така ќе помогне да се зајакнат дигиталните вештини на корисниците.

Математика

Читање И Пишување

Правопис

Решавање На Проблем

Комуникација

Математика

Читање И Пишување

Правопис

Решавање На Проблем

Комуникација

Математика

Читање И Пишување

Правопис

Решавање На Проблем

Комуникација

Skip to content