Spletna aplikacija

Spletna aplikacija ima namen okrepiti temeljno znanje in spretnosti nizko izobraženih in nizko kvalificiranih odraslih. Aplikacija temelji na miselnih nalogah in igrah v kontekstu resničnega življenja in spodbuja dejavno učenje odraslih. Te igre/vaje imajo namen izboljšati naslednje spretnosti odraslih učencev:

  • branje in pisanje
  • črkovanje
  • matematika
  • reševanje problemov
  • komunikacija

Ta aplikacija vključuje inovativne elemente denimo “mikro učenje”, motivacijske mehanizme in vire, ki spodbujajo nenehno dejavno vključenost odraslih udeležencev v učni proces. Uporaba te aplikacije pomaga tudi krepiti digitalne spretnosti uporabnikov.

 

matematika

branje in pisanje

črkovanje

reševanje problemov

komunikacija

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

“Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo vsebin in nformacij, ki jih ta publikacija vsebuje .”

Projektna številka: 2020-1-ES01-KA204-081775