Spletna aplikacija

Spletna aplikacija ima namen okrepiti temeljno znanje in spretnosti nizko izobraženih in nizko kvalificiranih odraslih. Aplikacija temelji na miselnih nalogah in igrah v kontekstu resničnega življenja in spodbuja dejavno učenje odraslih. Te igre/vaje imajo namen izboljšati naslednje spretnosti odraslih učencev:

  • branje in pisanje
  • črkovanje
  • matematika
  • reševanje problemov
  • komunikacija

Ta aplikacija vključuje inovativne elemente denimo “mikro učenje”, motivacijske mehanizme in vire, ki spodbujajo nenehno dejavno vključenost odraslih udeležencev v učni proces. Uporaba te aplikacije pomaga tudi krepiti digitalne spretnosti uporabnikov.

 

matematika

branje in pisanje

črkovanje

reševanje problemov

komunikacija