Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna zostanie zaprojektowana w celu wsparcia osób dorosłych o niskich kwalifikacjach i o niskim wykształceniu w zdobywaniu potrzebnej im wiedzy i podstawowych umiejetności. W aplikacji zostaną wykorzystane mechanizmy z gier oraz mechanizmy myślenia w kontekście niezwiązanym z grami, aby zwiększyć zaangażowanie użytkownika i efektywność nauki. Wspomniane gry/ćwiczenia mają na celu poprawę następujących umiejętności uczniów dorosłych:

– Czytanie i pisanie

– Pisownia

– Matematyka

– Rozwiązywanie problemów

– Komunikacja

Aplikacja ta będzie posiadała innowacyjne elementy, takie jak „mikrolearning”, mechanizmy motywacyjne i zasoby, które zachęcają do ciągłego aktywnego zaangażowania uczniów dorosłych w proces kształcenia. Korzystanie z tego narzędzia Aplikacja ta będzie posiadała innowacyjne elementy, takie jak „mikrolearning”, mechanizmy motywacyjne i zasoby, które zachęcają do ciągłego aktywnego zaangażowania uczniów dorosłych w proces kształcenia. Korzystanie z tego narzędzia.

Matematyka

Czytanie i pisanie

Pisownia

Rozwiązywanie problemów

Komunikacja

Jak możemy ci pomóc?

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie  ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Project No: 2020-1-ES01-KA204-081775