ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ

Η εφαρμογή αποσκοπεί στην ενίσχυση των βασικών γνώσεων των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης και των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη σκέψη και τη μηχανική των παιχνιδιών σε ένα πλαίσιο που δεν σχετίζεται με το παιχνίδι για την ενίσχυση της συμμετοχής και της μάθησης του χρήστη. Αυτά τα παιχνίδια / ασκήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των ακόλουθων δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευομένων:

  • Ανάγνωση και γραφή
  • Πωλήσεις
  • Μαθηματικά
  • Επίλυση προβλημάτω
  • Επικοινωνία

Η εφαρμογή αυτή θα περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία, όπως «μικρομάθηση», μηχανισμούς κινήτρων και πόρους που ενθαρρύνουν τη συνεχή ενεργό συμμετοχή των ενηλίκων σπουδαστών στη διαδικασία μάθησης. Η χρήση της εν λόγω αίτησης θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των χρηστών.

 

Μαθηματικά

Ανάγνωση και γραφή

Πωλήσεις

Επίλυση προβλημάτων

Επικοινωνία

πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν αποτελεί ένδειξη του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.